Bruk bokstavrim

Allitterasjonen, bokstavrimet, er en av de mest brukte stilfigurene. Ordet er latin: ad, «til» og litera, «bokstav». Et eksempel på et nyhets-bokstavrim: «Banditt bakbandt butikkansatt».

Bokstavrimet forblir populært. Konstruksjonen er antakelig like gammel som de indoeuropeiske språkene selv. Grunnen er nok at rytmen i slike smårim lett fester seg hos mottakeren. Barn elsker rim og rytme lenge før de fester seg ved selve ordene – som de jo ikke forstår, første gang de hører dem. Bokstavrim er en musikk, de gir en form for vellyd. Mange faste uttrykk og munnhell er allitterasjoner.

Med andre ord: La deg inspirere! Bruk bokstavrimet bevisst.

Her er noen eksempler.

arbeid til alle

bastet og bundet

brent barn skyr ilden

en sjel og en skjorte

fjell og fjord

folk og fe

fra sans og samling

fri og frank

fy filler’n!

himmel og hav

hull i hodet

i hui og hast

i nattens mulm og mørke

i storm og stille

i stumper og stykker

lett og ledig

med brask og bram

med bulder og brak

med mann og mus

mellom bakker og berg

over stokk og stein

pomp og prakt

pønske på

på den grønne gren

rubb og rake

spinke og spare

styre og stell

synd og skam

takt og tone

til spott og spe

tull og tøys

ve og vel

vær og vind

Denne teksten er fra den nye boka Fang leseren!

Les mer her: goo.gl/pla1g2