Hvorfor er det dumt å skrive «karakter» om en rollefigur?

Falske venner dukker opp når to språk møtes. Like godt som falske venner kan vi snakke om «lumske likheter». Det vrimler av falske venner i norsk. En falsk venn er et ord som du tror er det samme på norsk som for eksempel på dansk, eller engelsk. Men ordet betyr noe annet.

På norsk bruker vi fortsatt figur, rolle og rollefigur, ikke karakter. En karakter er noe du får på skolen. Du kan ha det som sjelsegenskap: en moral av høy karakter, «min karakter forbyr meg å ta slike ord i min munn». Dessuten snakker vi for eksempel om ting av merkverdig karakter, i betydning særpreg. Men som vi også vet: Blir et ord brukt feil mange nok ganger, blir det til slutt riktig.