Archive by Author

Hvorfor er det dumt å skrive «karakter» om en rollefigur?

Falske venner dukker opp når to språk møtes. Like godt som falske venner kan vi snakke om «lumske likheter». Det vrimler av falske venner i norsk. En falsk venn er et ord som du tror er det samme på norsk som for eksempel på dansk, eller engelsk. Men ordet betyr noe annet.

På norsk bruker vi fortsatt figur, rolle og rollefigur, ikke karakter. En karakter er noe du får på skolen. Du kan ha det som sjelsegenskap: en moral av høy karakter, «min karakter forbyr meg å ta slike ord i min munn». Dessuten snakker vi for eksempel om ting av merkverdig karakter, i betydning særpreg. Men som vi også vet: Blir et ord brukt feil mange nok ganger, blir det til slutt riktig.

Slik fanger du leseren

Mye godt lesestoff gjemmes bort under kjedelige overskrifter og grå ingresser. Hver dag blar folk forbi ting de burde ha lest. Stopp dem! Hvordan skriver jeg en bedre tittel? Hva skal en god ingress inneholde? Hva bør med i bildeteksten? Hvordan bygger jeg opp teksten?

Dette er gode spørsmål. Det er derfor jeg stadig får dem. Når jeg holder kurs. Når jeg skriver språkspalter. Ferske studenter lurer på dette.
Det samme gjør pussig nok garvede skribenter.

Noen fasit finnes ikke. Men det er alltid grunn til å lete etter bedre svar.

Se det fra leserens synspunkt: Tittel, ingress og bildetekst er de tre elementene som er aller viktigst å få til. Det er her mottakeren finner ut at hun vil lese teksten din – eller velger bort både den og deg. I den leserens tilfelle var skrivearbeidet ditt til ingen nytte. Du ble ikke lest. Ikke denne gangen.

Men kanskje neste gang? La boka inspirere deg til å finne bedre løsninger.

Les nærmere omtale og bestill et eksemplar